ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566

ประชุประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีาชมงคลกรุงเทพ นำโดย อาจารย์ภูมิภวิชญ์ ทิพย์ธีรเศวต ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมประชุประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีมอบโล่บุคคลดีเด่น (ปครป.) ประจำปี พ.ศ.2565

เข้าร่วมพิธีมอบโล่บุคคลดีเด่น ปครป. ประจำปี พ.ศ.2565

Read More