เกี่ยวกับสภาคณาจารย์

รายชื่อกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 • นายเอกชัย รอดพิสา รองประธานสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ คนที่ ๑
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ เฉลิมวัฒนชัย รองประธานสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ คนที่ ๒
 • นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • นายพิเชษฐ ทองพริก กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • นายปุณณกัณฑ์ สะสม กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • นายสิทธิชัย สุดใจ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • นางสาวมนัสรินทร์ กวางวิเศษ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • นางสาวณัฐกฤตา ยังดี กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ดิษฐาภรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าร้าชการ
 • นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม กรรมการและเลขานุการ
 • นายสาโรช กาฬษร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวจินตนา มณีใส กรรมการและเหรัญญิก
 • นางสาวโสภิดา ศิริบาล ผู้ช่วยเลขานุการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *